fredag 14 december 2012

Fler tankar om vacciner

Idag har Expressen en uppföljningsstory om André och det svar familjen fick av Göran Hägglund.

Det finns ju risker med allt, och vi kan nog aldrig komma ifrån att vacciner (som alla läkemedel) kan ge biverkningar. Men. Jag är av den åsikten att varje familj måste få tillgång till ALLA fakta om risker/nytta (med såväl vacciner som sjukdomarna givetvis) för att kunna göra medvetna och informerade val utifrån just deras förutsättningar och situation. Att välja det som är bäst för just vår familj. Vissa av oss är känsligare än andra och tål t ex vacciner sämre. Vi måste veta vad vi väljer mellan. Vi måste få välja själva. Vi måste informera öppet om för- och nackdelar. Om risker och nytta. Om risker inte bara med sjukdomen utan även med vaccinet.

I det här fallet fick vi inte alla fakta om varken den nya influensan eller vaccinet (men infon fanns i utländsk och alternativ media). Att mörka riskerna är inte ok. Och att sen inte ta ansvar i de fall där det tyvärr gått snett är inte heller ok.

Vi behöver säkra vacciner och använda dem när det är absolut nödvändigt.

Här blev det fel på båda punkterna.

Det fanns massor av info myndigheterna inte verkat bemöda sig att ta reda på. Många frågor behöver svar. T ex:

* Varför kände de inte till den norska vaccinskandalen?
* Varför lyssnade de inte till de experter som - tidigt - varnade för neurologiska sjukdomar och andra risker?
* Varför tog de inte reda på vilka risker som fanns med vacciner i allmänhet, med ingredienserna och med just detta vaccin?
* Varför tystades riskerna med vaccinering ner? Både från myndighetshåll och i media?
* Varför informerades det inte om att influensan var lindrigare än först befarat?
* Varför får vi inte reda på objektiva fakta om hur effektivt vaccinet är?
* Varför köpte de in vaccinet med tiomersal när det faktiskt fanns ett utan (och som andra länder köpte in)?
* Varför är de kliniska studierna upplagda så att man jämför vaccinet med placebo som innehåller samma ingredienser som vaccinet förutom just det aktuella viruset? Hur kan vi veta vilka biverkningar som kommer från de övriga ingredienserna om vi inte har någon grupp som inte fått vaccin alls att jämföra med (typ koksaltlösning)?
* Varför fortsatte man att skrämma upp allmänheten efter det att det kom många rapporter om att influensan inte alls var så allvarlig som man trott i början?
* Varför hade inte fler experter mer integritet och civilkurage och berättade om sina farhågor med massvaccineringen, farhågor som de i efterhand berättat att de haft?
* Varför var det inga fler journalister i "vanlig media" (förutom Inger Attestam i SvD) som försökte ge en någorlunda objektiv bild av läget?
* Varför ignorerar många läkare patienter som kommer in med symtom som kan härledas till vaccinet?
* Varför vill inte läkare/politiker/myndigheter se att det kan finnas ett samband?
* Varför motarbetas många patienters önskan om att anmäla biverkningar?
* Varför anmäls inte alla misstänkta biverkningar så att vi kan få en korrekt utredning?
* Varför är myndigheterna inte mer intresserade av att ta reda på alla eventuella biverkningar?
* Varför får inte patienterna hjälp, stöd, utredning och behandling?
* Varför gör man inte allt man kan för att se till att de drabbade får en dräglig vardag, med både ekonomiskt stöd och medicinsk behandling?
* Och varför i hela friden tar myndigheterna inte ansvar när det gick snett?

Nu beror säkerligen en del på att svenska myndigheter förpliktigat sig att köpa in ett visst antal doser när/om influensan klassades som en pandemi. Att WHO plötsligt i maj 2009 ändrade definitionen på en pandemi så att det räckte med att många insjuknade och helt tog bort avsnittet om att en pandemi kräver ett mycket stort antal allvarligt sjuka och dödsfall (vilket även gör den vanliga säsongsinfluensan till en pandemi).  Att WHO sedan den 11 juni 2009 klassade den nya influensan som en pandemi vilket aktiverade vaccinavtal för ca 55 miljarder dollar. Att WHO's expertgrupp i pandemifrågor hade kopplingar till läkemedelsindustrin. Allt detta gjorde att Sverige per automatik var tvungna att köpa in ca 18 miljoner doser av Pandemrix.

Men ändå. Många frågor blir det.

Hur många av oss har fått t ex sett bipacksedeln med listan över biverkningar när vi vaccinerar våra små på BVC? Eller informerats om eventuella biverkningar på de mediciner vi får utskrivna av våra läkare?

När en del får symtom som kan sättas i samband med vacciner eller läkemedel måste det tas på allvar från vården.

Inte ignoreras.

Och framför allt får vi inte kränka de drabbade barnen. De behöver stöd och hjälp. Inte skäll eller kallas gnälliga eller inbillningssjuka (ja, det händer tyvärr alltför ofta).

Så länge myndigheterna inte följer upp detta på rätt sätt kommer det hända igen. Tyvärr.

Det påminner mig lite om de tre aporna som stod på farmors byrå.

Inte se. Inte höra. Inte tala. 
(foto; från Wikipedia)
 
Vår familj har hittills valt att ta vissa vacciner men inte andra. Vi har t ex avstått Pandemrix, Gardasil och vanliga influensavacciner. Men. Mitt beslut behöver inte passa dig och din familj. Läs på. Lyssna till information från båda sidor. Ta reda på fakta. Och gör ett medvetet val.

Önskar att vi kunde diskutera vacciner utan att det blev så polariserat. Det behöver inte vara antingen eller. För eller emot. Kan vi inte istället diskutera hur vi gör vacciner säkrare, effektivare och ta reda på varför en del av oss tycks vara känsliga för dem? Det är min önskan.
 
  
 
 
 


Inga kommentarer: